Grundinställning Hammer N4400 (in Swedish)

I received an e-mail with a few questions about some details when tuning the Hammer N4400 bandsaw. I started to answer these questions in a reply. But then I thought I should write a more thorough reply about how to tune this saw properly from scratch. Since I started to write this as a reply to an e-mail in Swedish I decided to continue that way. The rest of this article in Swedish, but it can be translated using google translate. It may not be the best tranlation, but it will give a hint of the content of the article.

Min uppfattning är att Hammern är ett robust bygge som inte har byggts med någon större precision. Däremot har man valt att göra allt justerbart, vilket i sin tur gör att man kan ställa in maskinen så att man kan nå bandsågsnirvana. Jag vill påstå att jag har nått mycket nära. Jag tror att jag når dit när jag tar tag i saken och beställer Lagunas keramiska bladstyrningar.

Först och främst skall bladet centrera på hjulen.  På båda hjulen. Då slipper man de flesta drift-problem. Jag tycker att man skall ta ett större grepp och göra om-göra rätt. Sågen levereras inte färdigjusterad från fabrik. Gör så här:

Tag bort sågbladet. Montera bort bordet. Tag isär bordsvinklingsmekanismen och rengör, slipa av glidytorna med 400 korns smärgelduk, smörj med teflonfett och sätt ihop. Det finns fyra små justerskruvar för nivelleringen. Använd dem. Sätt tillbaka bordet och kolla att det sitter som avsett. Den exakta placeringen och 90-gradersinställningen av bordet kommer senare.

Montera på ett 20 mm-blad och spänn upp bandet till 20mm-markeringen på bandspänningsmätaren. Se till att bladstyrningarna inte är i vägen. Centrera bladet på det övre hjulet. Kontrollera att bandet är centrerat även på det undre hjulet. Om det inte är centrerat måste hjulet justeras. Det går till så här:

På baksidan av bandsågen sticker en del av hjulets infästning ut. De fyra skruvarna används för att justera vinkeln på hjulet. Öppna alla låsmuttrarna, skruva ut de vågräta skruvarna exakt ett varv och sätt an låsmuttrarna igen. Skruva ur den undre skruven ett halvt varv och skruva in den övre ett halvt varv och skruva in den övre skruven lika mycket. Rotera det undre hjulet och se efter åt vilket håll bandet flyttar sig. Om det går åt fel håll skall hjulet justeras åt andra hållet. Om ingenting händer får man ta ett halvt varv till. Justera skruvarna tills bandet centrerar på det undre hjulet. Kontrollera och justera centreringen på det övre hjulet kontinuerligt när det undre justeras. Tänk på att det här skall göras med full bandspänning för det blad som sitter i. När det är klart spänns låsmuttrarna. Öppna låsmuttrarna till de horisontella skruvarna och skruva in dem ett varv, eller lika mycket som de skruvades ut. De skall sitta ganska hårt åtskruvade. Sätt an låsmuttrarna.

Nästa steg är att ordna så att den övre bladstyrningens förflyttningsväg blir exakt i linje med bladet. Det görs för att man skall kunna justera höjden på bladstyrningsmekanismen utan att behöva justera själva styrningarna. Justeringen kan kontrolleras på flera olika sätt. Den skall mätas med låsratten för bandstyrningsmekanismen åtskruvad. Mät eller uppskatta felet i högsta och lägsta positionerna. Man kan använda mätklocka, bladmått, skjutmått eller bara ögonen. Jag använde nog mätklocka med magnetstativet fäst på bladstyrningsmekanismen och mätspetsen mot bladet. Själva bladstyrningsmekanismen går inte att justera, så man får i stället flytta det övre hjulet i sidled:

Tag bort bladet. Tag bort det övre hjulet. Skruva på skruvarna (4) för att flytta hjulupphängningen åt rätt håll.

Sätt ihop allt igen, spänn bladet och kontrollera om det blev bra. Det kan vara en god ide att anteckna antal varv man vrider på skruvarna och vilket resultat det ger på bladets parallellitet med mekanismens rörelse. Just det här momentet tar en god stund, eftersom man måste ta isär och sätta ihop några gånger innan det blir riktigt bra. När man är nöjd kan man kleta lite Loctite på skruven som håller fast hjulet och skruva fast det med ca 5 Nm.

Slutligen skall bordet ställas in. Börja med att ställa in stoppet så att bordet hamnar vinkelrätt mot bladet. Detta skall göras med spänt blad. Lossa sedan fästskruvarna och flytta bordet så att bladet hamnar centrerat i bordets spår. Jag skulle tro att det är här man korrigerar eventuell drift, men jag har inte utrett saken eftersom jag har ett Laguna Driftmaster-anhåll på min såg.

Nu skall alla styrningar passa. De bakre, sk thrust bearings, brukar jag placera ca ½mm från bladet. Sidostyrningarna justerar jag så nära som möjligt utan att de tar i bladet. Skruva åt låsringarna ordentligt! Annars kan bladstyrningarna börja justera sig själva och börja klämma om bandet och spruta gnistor och ha sig. Fråga inte hur jag vet detta..

/Mattias

Posted by on March 10, 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.